Adam Zadroga

Moralne aspekty przedsiębiorczości, bogactwa i kariery w ujęciu księdza Ireneusza Mroczkowskiego
[Moral aspects of entrepreneurship, wealth and career by Fr. Ireneusz Mroczkowski]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2020
Tytuł publikacji: Dyscyplina rozumu i uczciwość serca : ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej
Redaktorzy: Andrzej Derdziuk, Wojciech Kućko
Tom: 210
Strony od-do: 257-267