Adam Zadroga

Etyka zawodowa przedsiębiorców społecznych − perspektywa chrześcijańskiej etyki personalistycznej
[Professional ethics of social entrepreneurs - the perspective of Christian personalistic ethics]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczne, kulturowe i etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania i bezpieczeństwa państwa”
Miejsce: Opole