Adam Zadroga

Aksjologiczne podstawy gospodarki społecznej – perspektywa katolickiej nauki społecznej
[Axiological foundations of the social economy - the perspective of Catholic social teaching]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XXII Konferencja Naukowa „Etyka w życiu gospodarczym”
Miejsce: Łódź
Nazwa jednostki: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny