Adam Zadroga

Drogami świętości Jacka Krawczyka
[The Ways of the Sanctity of Jacek Krawczyk]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin-Sandomierz
Rok wydania: 2018
Redaktorzy: Andrzej Derdziuk