Adam Zadroga

Etyka w przedsiębiorczości społecznej
[Ethics in social entrepreneurship]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Lokalna polityka społeczna między innowacyjnością a tradycją
Miejsce: Radom