Adam Zadroga

Przybliżenie postaci Jacka Krawczyka
[An approximation of the character of Jacek Krawczyk]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: 25 lat działalności Fundacji im. Jacka Krawczyka
Miejsce: Lublin, KUL