Adam Zadroga

Normatywne i aksjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości społecznej w perspektywie katolickiej nauki społecznej
[Normative and Axiological Determinants of Social Entrepreneurship in the Perspective of Catholic Social Teaching]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN