Adam Zadroga

Przedsiębiorczość społeczna jako forma realizacji chrześcijańskiego etosu pracy
[Social entrepreneurship as a form of realizing the Christian work ethos]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Opole
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Etos pracy drogą dojrzewania człowieka
Redaktorzy: Janusz Podzielny
Strony od-do: 71-82
Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie przedsiębiorczości społecznej jako formy realizacji chrześcijańskiego etosu ludzkiej pracy w życiu takich grup społecznych, jak: ludzie młodzi, osoby z niepełnosprawnością czy wykluczeni społecznie (bezdomni, bezrobotni). Specyfikę chrześcijańskiej wizji pracy streszcza kategoria „Ewangelia pracy”, której propagatorem był święty Jan Paweł II. Stąd też w artykule szeroko odwołano się do jego nauczania na ten temat, zawartego w encyklice Laborem exercens. Tekst składa się z trzech części. W pierwszej omówiono pojęcie Ewangelii pracy – jego zasadność i rozumienia. Druga część dotyczy przedsiębiorczości społecznej − wyjaśniono, czym ona jest i jakie są jej główne cele. W ostatniej części przedstawiono trzy przykłady podmiotów ekonomii społecznej, w celu opisania tego, jak w praktyce można realizować założenia chrześcijańskiego etosu pracy w kontekście przedsiębiorczości społecznej.