Adam Zadroga

Przedsiębiorczość w społecznym nauczaniu Kościoła
[Entrepreneurship in the Social Teaching of the Church]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Encyklika «Centesimus annus» po 25. latach
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Teologii Moralnej