Adam Zadroga

Kuźnia liderów przedsiębiorczości społecznej
[The Forge of Leaders of Social Entrepreneurship]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE

Nazwa jednostki: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju