2020

Rozprawy doktorskie
 • Lectio divina w kształtowaniu postawy chrzescijańskiej. Studium wymiaru kontemplacyjnego

2019

Prace dyplomowe
 • Duchowość Eucharystyczna w nauczaniu Jana Pawła II
 • Duch św. w doświadczeniu duchowym św. s. Miriam od Jezusa
 • Trzy okresy życia duchowego według św. Ignacego z Loyoli
 • Posługa kapłańska św.O Pio jako zjednoczenie z osobą jezusa Chrystusa
 • Cierpienie duchowe w życiu s.Faustyny Kowalskiej
 • Duch umartwiania fundamentem życia duchowego
Prace magisterskie
 • Modlitwa wstawiennicza w wybranej posoborowej literaturze teologicznej

2018

Rozprawy doktorskie
 • Naturalne uwarunkowania życia duchowego świętego Alberta Chmielowskiego
 • Ojcostwo duchowe w listach Barsanufiusza i Jana z Gazy
Prace dyplomowe
 • Wybrane duchowe i pastoralne aspekty natury Kościoła według adhortacji apstolskiej "Evangelii gaudium" papieża Franciszka
 • Konsekracja dziewic
 • Pielgrzymowanie jako model duchowości chrześcijańskiej w świetle encyklik Jana Pawła II
 • Instytucja małżeństwa w Bożym planie zbawienia w nauczaniu Jana Pawła II
 • Osoby chore darem dla wspólnoty. Studium na podstawie pism św. Franciszka i św. Klary z Asyżu
 • Znaczenie wiadectwa rodziców dla życia duchowego dzieci
 • Rola uczuć w rozeznawaniu duchowym według św. Ignacego z Loyoli

2017

Rozprawy doktorskie
 • Formacja dominikanki według Sługi Bożej Kolumby Białeckiej
 • Apologijny wymiar doświadczenia wiary w nauczaniu Benedykta XVI
Prace dyplomowe
 • Modlitwa w życiu i pismach błogosławionej Marii Luizy Merkert