2021
2020
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Staż finansowany ze środków własnych2019Książka popularyzująca naukę


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Artykuł w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowymArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Recenzja w przewodzie doktorskim
Wygłoszenie referatu na konferencji


2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie
2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
2015Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2013

 • Cierpienie znoszone w duchu zjednoczenia z Jezusowym „Pragnę” ad salvandas animas
  [w:] Roczniki Teologiczne


 • 2012  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Książka popularyzująca naukę


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Organizacja konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Organizacja konferencji krajowej  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2011


  Organizacja konferencji krajowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


  Działalność odczytowa


  2009


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym  2008


  Hasło encyklopedyczne


  2001


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  Członkostwo w innej organizacji krajowej