Adam Rybicki
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
Profesor - Katedra Duchowości Systematycznej i Praktycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: adam.rybicki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2417-6225