2020

Rozprawy doktorskie
 • Funkcje dyrektora szkoły w polskim systemie oświaty
Prace magisterskie
 • Małżeństwo i rodzina w opinii młodzieży z Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
 • Znaczenie bajek i baśni w wychowaniu społecznym uczniów wczesnoszkolnej edukacji
 • Współczesne urządzenia elektroniczne w procesie wychowania dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców i nauczycieli
 • Specyfika wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne. Badania w województwie lubelskim

2019

Prace magisterskie
 • Nauczanie domowe dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle teorii integralnego rozwoju
 • Metody wychowania uczniów starszych klas szkoły podstawowej w opinii nauczycieli wybranych szkól lubelskich

2018

Rozprawy doktorskie
 • Wychowanie do wartości w gimnazjum w Polsce (w opinii jego podmiotów i w Podstawie Programowej)
 • Dyscyplina uczniów gimnazjum a ich osiągnięcia edukacyjne
Prace dyplomowe
 • ROLA DZIADKÓW W INTEGRALNYM ROZWOJU DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM W OPINII NAUCZYCIELI I RODZICÓW
Prace magisterskie
 • Metodyka wychowania młodzieży gimnazjalnej w rodzinie i szkole
 • Metodyka wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym w opinii nauczycieli i rodziców
 • Preferowane wartości w rodzinach funkcjonalnych i w rodzinach dorosłych dzieci alkoholików. Studium pedagogiczne

2017

Rozprawy doktorskie
 • Edukacja ekologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym w Polsce i na Ukrainie
Prace dyplomowe
 • Znaczenie zabawy w edukacji przedszkolnej na podstawie badań w lubelskich placówkach
Prace magisterskie
 • Kariera zawodowa absolwentów wybranych kierunków studiów humanistycznych i technicznych wobec aktualnej sytuacji na rynku pracy
 • Studenci pedagogiki i pracy socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności
 • Kategoria zdrowego żywienia uczniów edukacji wczesnoszkolnej w wybranych tekstach pedagogicznych
 • Metoda dramy w edukacji przedszkolnej na podstawie badań w Krasnymstawie
 • E-learningowe studia pedagogiczne w ocenie studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II