2020Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzja książki naukowej
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja w przewodzie doktorskim


2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowymRedakcja naczelna publikacji naukowej

Wygłoszenie referatu na konferencji


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna publikacji naukowej
Recenzja w przewodzie doktorskim
2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczneRecenzja w przewodzie doktorskim
2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim2012Redakcja naczelna publikacji naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej2011


Rozdział w podręczniku akademickim2010

  • Recenzja rozprawy doktorskiej

  • 2006