dr hab. Włodzimierz Osadczy
adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: wlodzimierz.osadczy_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9292-8313