Zainteresowania badawcze / Domaines de recherche /


Teoria literatury, dramatu i teatru, teatr francuski XX-go wieku, intermedialność, historia literatury XXgo wieku, język poetycki, polska poezja emigracyjna 

Théorie littéraire, théorie du texte dramatique, théâtre français du XXe siècle, intermédia, histoire de la littérature du XXe siècle, langage poétique, poésie d'émigration polonaise

 

2009-2014 Kierownik Katedry Dramatu Francuskojęzycznego w IFR KUL , ur. 1972

2009-2014 Titulaire de la Chaire du Drame Francophone (Institut de la Philologie Romane), né en 1972

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2015 14:33