25.12.1962 ur. w Starachowicach

01.06.1981 egzamin dojrzałości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach

16.05.1987 święcenia kapłańskie z rąk bpa Mariana Zimałka w parafii pochodzenia w Kałkowie

07.10.1987 tytuł magistra teologii na Wydziale Teologii KUL w Lublinie na podstawie pracy Negacja miłości w filozoficznej myśli Fryderyka Nietzschego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Kowalczyka

1988-1993 studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL w Lublinie

12.06.1990 stopień licencjata z zakresu teologii pastoralnej

17.06.1993 stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na podstawie rozprawy Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Studium pastoralne, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego

1991-1997 praca na stanowisku ojca duchownego i wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu

1993-1994 roczne studia w Instytucie Katolickim w Paryżu oraz roczny kurs języka i kultury francuskiej na Uniwersytecie Sorbona

1994-2003 zajęcia dydaktyczne i seminarium magisterskie w Radomskim Instytucie Teologicznym afiliowanym do KUL

1994-1997 zajęcia zlecone w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL

01.10.1997-30.04.1998 zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL

01.05.1998-30.01.2006 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL

19.10.2004 kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne (Lublin 2004)

2005-2014 kierownik Katedry Teologii Charytatywnej KUL

2006-2016 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL

12.11.2013 uzyskuje tytuł profesora nauk teologicznych

22.11.2013 wręczenie nominacji profesorskiej przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Warszawie

2014-2016 kierownik Katedry Prakseologii Pastoralnej

Od 01.10.2016 Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Społecznej

Od 01.10.2016 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego KUL

Od 01.10.2013 pełni funkcję ojca duchownego w Konwikcie Księży Studentów KUL

 

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2018 09:12