Tomasz Nowicki
dr hab. Tomasz Nowicki prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tomasz.nowicki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1185-9358