KS. DR HAB. TADEUSZ ZADYKOWICZ, PROF. KUL ur. 17. września 1968 r. Prezbiter Archidiecezji Białostockiej (święcenia 28.05.1994 r.). Absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Teologicznych KUL (Sekcja Teologii Moralnej). W latach 2012-2019 Dyrektor  Instytutu Teologii Moralnej KUL. Promotor 63 prac magisterskich (stan na dzień 30.09.2019 r.). Autor 4 monografii; współredaktor 4 prac zbiorowych; autor około 150 artykułów naukowych, haseł encyklopedycznych oraz innych prac naukowych.

 

Konsultacje: Środa: godz. 10.00-10-45 i 12.30-13.15 (C-852)

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2019 15:51