Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz jest wykładowcą katechetyki w KUL Jana Pawła II. Specjalizuje się w zakresie: wychowania chrześcijańskiego w katechezie szkolnej dzieci i młodzieży, katechezie dorosłych, dydaktyce i metodyce katechezy, katechetyce materialnej, szczegółowej i specjalnej, formacji katechetów oraz duszpasterstwie katechetycznym w parafii. Jest redaktorem kwartalnika katechetycznego „Zeszyty Formacji Katechetów”, redaktorem serii podręczników i pomocy katechetycznych do nauki religii pt. „Bóg jest miłością” oraz rzeczoznawcą i recenzentem programów i podręczników do nauki religii w Polsce.

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 09:30