Opiekun II roku na kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci (2014/2015) 
Opiekun III roku na kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci (2015/2016)
Opiekun II roku na kierunku Humanistyka Cyfrowa (2018/2019)
Koordynator kierunku Humanistyka Cyfrowa 2019
 
Członek Podkomisji ds. Programowych w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2017/2018)
Członek Podkomisji ds. Programowych w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia od marca 2019
Koordynator Wydziału Nauk Humanistycznych na XV Lubelskim Festiwalu Nauki
 
 

Adres służbowy: 

Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Instytut Filologii Polskiej;
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego;
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel. (081) 4454309

 

 

e-mail: mzaremba@kul.pl

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2019 09:08