Michał Klementowicz

Ks.  Michał Klementowicz. Od 1. października 2014 r. asystent, a następnie od 1 października 2017 r. adiunkt w Katedrze Homiletyki KUL. Od 1 maja 2016 r. sekretarz z. 12 Roczników Teologicznych. Homiletyka. Od 1. października 2016 r. do 1. października 2018 r. sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL.

 

 

Działalność Dydaktyczna:

KUL - Wydział Teologii (1.10.2014- );

KUL - Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa (1.10.2015-30.06.2016);

KUL - Wydział Filozofii - Retoryka stosowana (1.10.2018- );

KUL - Uniwersytet Otwarty (1.10.2016- ).

 

 

Kontakt mail: hindenburg@wp.pl

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2019 19:46