Ur. 1976 w Warszawie, studia w Lublinie 1996 - 2001, studia doktorskie 2001 - 2005.


Doktor adiunkt w Katedrze Literatury Współczesnej.


Zainteresowania badawcze: Nowa Fala, literatura i historia, esej współczesny.

 

 

    https://sites.google.com/site/literaturawspolczesna/   

 

 

 

Ważniejsze publikacje naukowe:

 

  1. „Na taśmie literaturoznawczej”. Jak dzieło literackie podlega oglądowi teoretyka, krytyka i historyka literatury? (współautorzy: Mariusz Solecki, Sławomir Jacek Żurek), „Warsztaty Polonistyczne” 2000, nr 2, s. 48-51.
  2. Opozycja miasto – ojczyzna w poezji Nowej Fali, „Zeszyty Naukowe KUL” 2005, nr 1, s. 47-57.
  3. Czy historia jest tylko przeszłością?, „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3 (17), s. 19-23.
  4. „Czarna” i „biała” legenda napoleońska. O powieści „Warunek” Eustachego Rylskiego, „Napis” 2007, S. XIII, s. 227 – 236.
  5. Literatura emigracyjna wobec myśli Simone Weil, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 1 (23), s. 134-141.
  6. Literatura emigracyjna wobec myśli Simone Weil, Literatura emigracyjna w szkole, pod red. Z. Kudelskiego i S. J. Żurka, Lublin 2008, s. 153 – 162.
  7. Motyw mapy w prozie współczesnej. Casus Stasiuka i Mentzla, „Colloquia Litteraria” 2008, nr 4/5, s. 147 – 158.
  8. „Kamień, szron” Ryszarda Krynickiego jako cykl liryczny. Polski cykl liryczny, pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy, Białystok 2008, s. 415 – 426.
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2009 21:15