Krzysztof Pancerz
dr hab. Krzysztof Pancerz
Adiunkt - Katedra Podstaw Informatyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.pancerz_anti_spam@kul.pl