Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Religiologii i Misjologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: andrzej.pietrzak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6793-0681