aktualny dorobek na www.katechetyka.eu

 

 Wykaz dorobku naukowego

Elenco della letteratura scientifica

 

1. Druki zwarte (I Libri)

 1. Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina – przedszkole – Kościół. Red. A. Kiciński, M. Opiela. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 (ss. 250 ISBN 978-83-8061-327-0)
 2. Katechizm w służbie katechezy. Red. A. Kiciński. E-book. Wyd. IV. Lublin: Natan 2016 ss. 247 (Wyd. III. 2015 ss. 239, wyd. II 2014 ss. 159; wyd. I 2013 ss. 156 ISBN 978-83-63875-08-4).
 3. Catechetica Porta Fidei. Red. A. Kiciński, P. Goliszek. Lublin: Natan 2012 (ss. 244 ISBN 978-83-63875-02-2).
 4. Katechezy o Bożym Miłosierdziu. E-book. Scenariusze katechez do przedszkola, szkoły podstawowej gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Red. A. Kiciński i in. Lublin: Natan 2012 (ss. 78 ISBN 978-83-63875-03-9).
 5. Drogowskazy wychowania. Red. S. Wilk, A. Kiciński, A. Łuczyński, L. Opiela, A. Smagacz. Lublin: Wyd. KUL 2012 (ss. 406 ISBN: 978-83-7702-403-4).
 6. Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną. Red. A. Kiciński. Lublin: Natan 2011 (ss.196 ISBN 978-83-932010-2-0).
 7. Kiciński Andrzej. Katecheza osób niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II. Lublin: KUL 2011. (ss. 472 ISBN 978-83-7363-641-5). Wydanie II poprawione.
 8. Człowiek i autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna. Red. A. Kiciński. Lublin: Gaudium 2010 (ss. 126 ISBN 978-83-7548-054-2).
 9. Człowiek i autyzm. Red. J. Kocki, A. Kiciński. Lublin: Polihymnia 2010 (ss. 172 ISBN 978-83-7270-852-6).
 10. Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji. Red. Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz. Lublin: KUL 2010. (ss. 192 ISBN 978-83-7363-986-7).
 11. 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Red. Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz. Lublin: KUL 2009. (ss. 290 ISBN 978-83-7363-833-4).
 12. Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny, propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. Kraków: WAM 2008. (ss. 330 ISBN 978-83-7505-080-6).
 13. Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku. Red. A. Kiciński. Poznań: św. Wojciech 2007. (ss. 445 ISBN 978-83-7516-060-4).
 14. Kiciński A. Awans zawodowy nauczyciela religii – poszczególne etapy. Warszawa: Wydawnictwo Pastoralne Raabe 2006 (I wyd. ss. 96) 2008 (II wyd. ss. 106 ISBN 83-89504-80-4).
 15. Budyn S., Kiciński A., Zając M. Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii świętej. Vorbereitung zur I Heiligen Kommunion in der polnischen und deutschen Sprache. Lublin-Hannover-Katowice: KUL-PMK w Niemczech-Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach 2006. (ss. 80 ISBN 10 83-60367-32-9; ISBN 13 978-83-60367-32-2).
 16. Barciński Z., Kiciński A., Zając M. Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Podręcznik metodyczny dla katechetów i rodziców. Lublin-Hannover-Katowice: KUL-PMK w Niemczech-Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach 2006. (ss. 91 ISBN 10 83-60367-31-0; ISBN 13 978-83-60367-31-5).
 17. Kiciński A. Sobolewski Z. Konferencje Uwierzyliśmy miłości. Piesza Pielgrzymka Podlaska. Siedlce 2000. (ss. 196).

 

2. Hasła w słownikach i leksykonach (Voci nel dizionario)

 

 1. Kiciński Andrzej. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji. (Direttorio generale per la catechesi). W: Słownik Katechetyczny. (Dizionario di Catechetica). Red. J. Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2007 s. 233-235.
 2. Kiciński Andrzej. Katechizm Kościoła Katolickiego. (Catechismo della Chiesa cattolica). W: Słownik Katechetyczny. (Dizionario di Catechetica). Red. J. Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2007 s. 478-481.
 3. Kiciński Andrzej. Katecheta. (Catecheta) W: Leksykon teologii pastoralnej. (Dizionario della teologia pastorale). Red. R. Kamiński. Lublin: TN KUL Jana Pawła II 2006 s. 336-339.
 4. Kiciński Andrzej. Niepełnosprawnych intelektualnie duszpasterstwo. (Pastorale dei diabili mentali). W: Leksykon teologii pastoralnej. (Dizionario della teologia pastorale). Red. R. Kamiński. Lublin: TN KUL Jana Pawła II 2006 s. 557-560.
 5. Kiciński Andrzej. Meersseman Gilles Gerard. W: Encyklopedia katolicka. (Enciclopedia cattolica). T. 12 Lublin: TN KUL 2008 kol 447.
 6. Kiciński Andrzej. Nastał Maria. W: Encyklopedia katolicka. (Enciclopedia cattolica). T. 13 Lublin: TN KUL 2009 kol 779.
 7. Kiciński Andrzej. Niepełnosprawny. (Disabile). W: Encyklopedia katolicka. (Enciclopedia cattolica). T. 13 Lublin: TN KUL 2009 kol 1153-1156.
 8. Kiciński Andrzej. Schreibmayr Franz. W: Encyklopedia katolicka. T. 17 Lublin: TN KUL 2012 kol 1281-1282.
 9. Kiciński Andrzej. Katecheza małżonków i rodziców. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus liber 2013 s. 371-378.
 10. Kiciński Andrzej. Duszpasterstwo rodzin z niepełnosprawnością fizyczną. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus liber 2013 s. 546-551.
 11. Kiciński Andrzej. Duszpasterstwo rodzin z niepełnosprawnością psychiczną. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus liber 2013 s. 551-554.
 12. Kiciński Andrzej. Duszpasterstwo rodzin z niepełnosprawnością intelektualną. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus liber 2013 s. 554-564.
 13. Kiciński Andrzej. Służby zdrowia duszpasterstwo. W: Encyklopedia katolicka. T. 18 Lublin: TN KUL 2013 kol 427-428.
 14. Kiciński Andrzej. Tilmann Klemens. W: Encyklopedia katolicka. T. 19 Lublin: TN KUL 2013 kol 791-792.
 15. Kiciński Andrzej. Tomaszewski Jan. W: Encyklopedia katolicka. T. 19 Lublin: TN KUL 2013 kol 791-792.
 16. Kiciński Andrzej. Autism. W: Encyclopedia of Christian Education. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Lanham • Boulder • New York • London: ROWMAN & LITTLEFIELD 2015 s. 106-107.
 17. Kiciński Andrzej. Blind, Current Trends in the Education of the. W: Encyclopedia of Christian Education. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Lanham • Boulder • New York • London: ROWMAN & LITTLEFIELD 2015 s. 155-156.
 18. Kiciński Andrzej. Blind, History of the Christian Education of the. W: Encyclopedia of Christian Education. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Lanham • Boulder • New York • London: ROWMAN & LITTLEFIELD 2015 s. 156-157.
 19. Kiciński Andrzej, Mąkosa Paweł. John Paul II Catholic University. W: Encyclopedia of Christian Education. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Lanham • Boulder • New York • London: ROWMAN & LITTLEFIELD 2015 s. 664.
 20. Kiciński Andrzej. Special Education, The Roots of. W: Encyclopedia of Christian Education. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Lanham • Boulder • New York • London: ROWMAN & LITTLEFIELD 2015 s. 1183-1184.
 21. Kiciński Andrzej. Dekalog jako źródło wartości. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Red. K. Chałas, A. Maj. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016 s. 234-235.
 22. Kiciński Andrzej. Jedność. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Red. K. Chałas, A. Maj. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016 s. 468-470.
 23. Kiciński Andrzej. Prawa Boże. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Red. K. Chałas, A. Maj. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016 s. 862-863.
 24. Kiciński Andrzej. Sakramenty i ich znaczenie. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Red. K. Chałas, A. Maj. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016 s. 1014-1015.
 25. Kiciński Andrzej. Wychowanie chrześcijańskie. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Red. K. Chałas, A. Maj. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016 s. 1380-1383.
 26. Kiciński Andrzej. Wychowanie religijne. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Red. K. Chałas, A. Maj. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016 s. 1436-1438.

 

3. Artykuły naukowe w językach obcych (articoli scientifici nelle lingue straniere)

 

1. Kiciński Andrzej.  Entwicklung der religiösen Bildung von Behindertenkindern in Polen. „Keryks“ 13:2014 s. 85-100.

2. Kiciński Andrzej. Catechesi e persone „toccate” dall’autismo. “Fides et Ratio. Rivista di scienze religiose” 7:2014 nr 1 s. 73-85.

3. Kiciński Andrzej. Le giornate Mondiali della Gioventù – i giovani e il beato Giovanni Paolo II. “The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul II 2: 2012 nr 1 s. 121-134.

4. Kiciński Andrzej.  The John Paul II Catholic University of Lublin (KUL). “The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul II 2: 2012 nr 1 s. 139-245.

5. Kiciński A. Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (III parte). „Salesianum” 68:2006 nr 1 s. 101-127.

6. Kiciński A. Családi katekézis Lengyelországban a il II. Vatikáni Zsinat Után. (La catechesi sulla famiglia in Polonia dopo Concilio Vaticano II). W: Współczesne zagrożenia rodziny. (Odierne minaccie di famiglia). Red. J. Zimny. Sandomierz 2006 s. 97-110.

7. Kiciński A. Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (II parte). „Salesianum” 67:2005 nr 3 s. 479-505.

8. Kiciński A. Verso la didattica del simbolo. „Mneme Ammentos” 1:2005 nr 1 s. 253-284.

9. Kiciński A. Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (I parte). „Salesianum” 67:2005 nr 2 s. 331-366.

10. Kiciński A. L’intimo rapporto tra la perdita della cultura narrativa e la distruzione dell’esperienza propria secondo Hubertus Halbfas. „Salesianum” 65:2003 nr 1 s. 49-89.

11. Kiciński A. Katecheze mlàdeže třetího tisíciletí. (La catechesi dei giovani del terzo millennio). Sekce pro mládež České Biskupské Konference. Praha 2000.

 

4. Artykuły naukowe (articoli scientifici)

1.      Kiciński Andrzej. Indywidualny Program Katechetyczny (IPK) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Studium przypadku. „Katecheta” 55:2011 nr 1 s. 4-11.

2.      Kiciński Andrzej. Perspektywy rozwoju nauczania religii katolickiej w polskiej szkole. W: Dwadzieścia lat katechezy w szkole. Red. J. Kotowski, S. Dziekoński. Warszawa-Łomża 2010 s. 83-98. (seria EPISTEME 102).

3.      Kiciński Andrzej. „Związek małżeński” katechezy z liturgią. W: Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii. Red. A. Offmański. Szczecin: Wydział teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 2010 s. 73-89.

4.      Kiciński Andrzej. Powołanie katechety specjalnego. W: Katecheza w szkole współczesnej. Red. M. Zając. Lublin: Polihymnia 2010 s. 91-104.

5.      Kiciński Andrzej. Podstawy wychowania religijnego osób z autyzmem. W: Człowiek i autyzm. Red. J. Kocki, A. Kiciński. Lublin: Polihymnia 2010 s. 115-127.

6.      Kiciński Andrzej. Dekalog wierności Słowu Bożemu i Tradycji Kościoła, czyli dziesięć wskazań dla wychowawców osób z autyzmem. W: Człowiek i autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna. Red. Tenże. Lublin: Gaudium 2010 s. 95-105.

7.      Kiciński Andrzej. Czas i miejsce chrztu świętego. W: Chrzest w życiu i misji Kościoła. T. V Liturgia chrztu świętego. Red. I. Chłopkowska. Warszawa-Siedlce 2010 s. 11-23.

8.      Kiciński Andrzej. Ewangelizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Red. P. Mąkosa. Lublin: Polihymnia 2010 s. 219-226.

9.      Kiciński Andrzej. Rodzice dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. W: Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Tarnów: Polihymnia 2009 s. 209-217.

10.  Kiciński Andrzej. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z uwzględnieniem charakterystyki psychopedagogicznej. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 1(56):(2009) s. 91-104.

11.  Kiciński Andrzej. Spotkanie na moście – katecheza osób z autyzmem. W: Bóg jest miłością. W trosce o życie duchowe osób niepełnosprawnych. II Kongres osób niepełnosprawnych diecezji legnickiej. Red. M. Mendyk i in. Legnica 2009 s. 84-93.

12.  Kiciński Andrzej. Doświadczenie prostych słów o dobrym i troskliwym Ojcu w niebie. Nauka religii w I klasie szkoły podstawowej w kontekście reformy MEN. W: Katecheza dzieci. Red. M. Zając. Lublin: Polihymnia 2009 s. 133-153.

13.  Kiciński Andrzej. Katechetyka na KUL-u. „Katecheta” 53:2009 nr 11 s. 12-20.

14.  Kiciński Andrzej. Troska Kościoła o osobę z niepełnosprawnością intelektualną. W: In persona Christi. Red. K. Góźdź. t. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 1129-1138.

15.  Kiciński Andrzej. Katecheza przed bierzmowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. „Roczniki Liturgiczne” 56:2009 t. 1 s. 181-191.

16.  Kiciński Andrzej. Jak Kościół patrzy na osoby niepełnosprawne? „Katecheta” 53:2009 nr 5 s. 36-38.

17.  Kiciński Andrzej. Katecheza dorosłych w procesie budowania Kościoła dojrzałego. W: Katecheza dorosłych. Red. K. Misiaszek, J. Stala. Tarnów: Biblos 2009 s. 417-428.

18.  Kiciński Andrzej. Wyzwania i szanse dla duszpasterstwa emigrantów polskich we Włoszech. W: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. Red. M. Zając. Lublin: Wyd. KUL 2009 s. 173-186.

19.  Kiciński Andrzej. Polskie podręczniki do katechezy specjalnej. W: Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy. Red. P. Mąkosa. Lublin: Polihymnia 2009 s. 57-100.

20.  Kiciński Andrzej. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną. Polskie doświadczenia. „Homo Dei” 78:2009 nr 4 s. 55-68.

21.  Kiciński Andrzej. Eklezjocentryzm w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Kościół – communio jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy. Red. A. Draguła. Szczecin 2009 s. 209-221.

22.  Kiciński Andrzej. Od stresu do wypalenia zawodowego nauczyciela. W: Między tradycją a współczesnością. I Krajowy Kongres Katechetyczny. Red. A. Bałoniak, J. Szpet. Poznań: UAM 2008 s. 271-279.

23.  Kiciński Andrzej. Moc Słowa Bożego. Podstawy teologiczne katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Obecność Biblii w katechezie. Red. H. Słotwińska. Lublin: Gaudium 2008 s. 195-210.

24.  Kiciński Andrzej. Spotkanie z Bogiem – ostatecznym celem wychowania. Aktualność propozycji wychowawczych Jacquesa Maritaina. „Katecheta” 52:2008 nr 7-8 s. 19-25.

25.  Kiciński Andrzej. To co wydaje się krańcowo teoretyczne w rzeczywistości jest krańcowo praktyczne. Teocentryzm w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną. „Teologiczne studia siedleckie” 5:2008 s. 75-87.

26.  Kiciński Andrzej. Siedem sakramentów Kościoła w ujęciu „Katechizmu Kościoła Katolickiego”. W: Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Red. H. Słotwińska. Lublin: Gaudium 2007 s. 227-242.

27.  Kiciński Andrzej. Wkład „Katechety” w rozwój katechezy specjalnej. 50 lat twórczego towarzyszenia. „Katecheta” 51:2007 nr 10 s. 63-72.

28.  Kiciński Andrzej. Pedagogiczne poszukiwania m(M)istrza dialogu. „Katecheta” 51:2007 nr 7-8 s. 107-115.

29.  Kiciński Andrzej. Katecheza i liturgia. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 6 s. 117-128.

30.  Kiciński Andrzej. Katechetyka a pedagogika religijna. „Katecheta” 51:2007 nr 3 s. 10-19.

31.  Kiciński Andrzej. Katecheza przed I Komunią Świętą dziecka upośledzonego umysłowo. Studium przypadku. W: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Red. J. Stala. Kielce: Jedność 2007 s. 245-264.

32.  Kiciński Andrzej. Katecheza osób z upośledzeniem umysłowym. Propozycja metody wspierającej rozwój religijny. „Katecheta” 50:2006 nr 12 s. 66-72.

33.  Kiciński Andrzej. Metody pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. W: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Red. H. Słotwińska. Lublin: KUL 2006 s. 211-233.

34.  Kiciński Andrzej. Wychowanie dzieci w klasach zintegrowanych. W: Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cz. I. Wychowanie ogólne. Red. J. Stala. Tarnów: Biblos 2006 s. 187-225.

35.  Kiciński Andrzej. Verso la didattica del simbolo. „Mneme Ammentos” 1:2005 nr 1 s. 253-284.

36.  Kiciński Andrzej. Kompendium nową formą Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 nr 6 s. 99-112. (przedruk w: Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 4:2005 nr 3 s. 263-276)

37.  Kiciński Andrzej. Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (III parte). „Salesianum” 68:2006 nr 1 s. 101-127.

38.  Kiciński Andrzej. Családi katekézis Lengyelországban a il II. Vatikáni Zsinat Után. W: Współczesne zagrożenia rodziny. Red. J. Zimny. Sandomierz 2006 s. 97-110 (tł. pl. Katecheza o rodzinie w Polsce po Soborze Watykańskim II. W: Współczesne zagrożenia rodziny. Red. J. Zimny. Sandomierz 2006 s. 74-88)

39.  Kiciński Andrzej. Ordo initiationis christianae adultorum inspirującym źródłem katechezy. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4:2006 nr 1 s. 61-71.

40.  Kiciński Andrzej. Nauczyciel religii kontraktowy – awans na stopień nauczyciela mianowanego. „Efektywne zarządzanie parafią” Raabe 18:2005 s. 1-31.

41.  Kiciński Andrzej. Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (II parte). „Salesianum” 67:2005 nr 3 s. 479-505.

42.  Kiciński Andrzej. Dialog Mistrza z uczniami. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Katecheta” 49:2005 nr 10 s. 16-22. (przedruk w: Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 3:2005 nr 4 s. 331-344)

43.  Kiciński Andrzej. Współczesna formacja katechetów. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 109-125.

44.  Kiciński Andrzej. Kronika Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL za rok akademicki 2003/2004. „Roczniki Teologiczne” 2005 z. 6 s. 277-289.

45.  Kiciński Andrzej. Formacja katechety na wzór Samuela. W: Miejsca katechezy. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2005 s. 347-363.

46.  Kiciński Andrzej. Poszukiwanie tożsamości katechety osób szczególnej troski. „Katecheta” 49:2005 nr 7-8 s. 10-19.

47.  Kiciński Andrzej. Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (I parte). „Salesianum” 67:2005 nr 2 s. 331-366.

48.  Kiciński Andrzej. Nauczyciel religii stażysta – awans na stopień nauczyciela kontraktowego. „Efektywne zarządzanie parafią” Raabe 17:2005 s. 1-24.

49.  Kiciński Andrzej. W drodze do Kolonii z orędziem Jana Pawła II w ręku. „Święto młodych trwa bez końca” 2005 nr 18 s. 11-24.

50.  Kiciński Andrzej. Iter christianae initiationis w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła katolickiego w Polsce. „Teologiczne studia siedleckie” I: 2004 s. 71-94.

51.  Kiciński Andrzej. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce – omówienie najważniejszych kwestii. „Efektywne zarządzanie parafią” Raabe 15:2004 s. 1-11.

52.  Kiciński Andrzej. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce – cele i zawartość. „Efektywne zarządzanie parafią” Raabe 15:2004 s. 1-24.

53.  Kiciński Andrzej. Przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. „Ateneum Kapłańskie” 143:2004 nr 573 s. 227-237.

54.  Kiciński Andrzej. Korelacja w katechezie. W: Wokół katechezy posoborowej. Red. R. Chałupniak. J. Kochel. J. Kostorz. W. Spyra. Opole 2004 s. 261-264.

55.  Kiciński Andrzej. Radio, Tv, internet, prasa na katechezie w diecezji siedleckiej. W: Środki audiowizualne w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2004 s. 173-181.

56.  Kiciński Andrzej. Podstawy katechezy specjalnej. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 2:2004 nr 2 s. 167-183.

57.  Kiciński Andrzej. Młodzi nadzieją polskich rodzin w nauczaniu Jana Pawła II. W: Młodzież. Historia, teraźniejszość, przyszłość. Red. J. Zimny. Sandomierz 2004 s. 155-163.

58.  Kiciński Andrzej. Duszpasterstwo katechetyczne w parafii w świetle Dyrektorium Katechetycznego dla Kościoła Katolickiego w Polsce. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 nr 6 s. 141-156.

59.  Kiciński Andrzej. Kronika Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL za rok akademicki 2002/2003. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 nr 6 s. 339-350.

60.  Kiciński Andrzej. Formacja społeczna młodych Polaków w nauczaniu Jana Pawła II. W: Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Red. J. Zimny. Sandomierz 2004 s. 125-135.

61.  Kiciński Andrzej. Formacja młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. W: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2004 s. 177-192.

62.  Kiciński Andrzej. Program nauczania religii dla przedszkola. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1:2004 nr 4 s. 334-342.

63.  Kiciński Andrzej. Katecheta specjalny. W: Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2003 s. 39-53.

64.  Kiciński Andrzej. Podstawa programowa Kościoła Katolickiego w Polsce. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1:2003 nr 3 s. 256-264.

65.  Kiciński Andrzej. Tożsamość ludzi młodych w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. W: Katecheza młodych. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2003 s. 271-292.

66.  Kiciński Andrzej. Wybrane funkcje stosowania symboli w katechezie. W: Komunikacja w katechezie. Red. J. Zimny. Sandomierz 2003 s. 55-68.

67.  Kiciński Andrzej. Prawa rozwoju osoby i wspólnoty ludzkiej w kontekście pedagogiki i Magisterium Kościoła. W: Pedagogika pastoralna. Red. M. Marczewski. Lublin 2003 s. 73-82.

68.  Kiciński Andrzej. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1:2003 nr 2 s. 155-163.

69.  Kiciński Andrzej. L’intimo rapporto tra la perdita della cultura narrativa e la distruzione dell’esperienza propria secondo Hubertus Halbfas. „Salesianum” 65:2003 nr 1 s. 49-89.

70.  Kiciński Andrzej. Katecheza grup szczególnej troski. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 6 s. 121-137.

71.  Kiciński Andrzej. Historia Papieskiej Szkoły Modlitwy. W: Modlitwa w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2002 s. 331-381.

72.  Kiciński Andrzej. Wyzwania katechezy młodzieży nowego tysiąclecia. W: Katecheza Dziś. Red. J. Zimny. Sandomierz 2002 s. 25-41.

73.  Kiciński Andrzej. Dorosły jako podmiot Katechezy. W: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła. Red. K. Misiaszek. Warszawa 2002 s. 141-158.

74.  Kiciński Andrzej. Ewangelizacja w świętym pośpiechu, czyli rozważania pomiędzy pedagogiką wyjścia ku młodzieży a pedagogiką świętości. „Święto młodych trwa bez końca” 2001 nr 14 s. 29-44.

75.  Kiciński Andrzej. Przejście od katechezy dziecięcej do katechezy dorosłych. Prezentacja dokumentu „Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej” Międzynarodowej Rady ds. Katechezy. „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 2001 nr 7-8 s. 312-324.

76.  Kiciński Andrzej. Katecheze mlàdeže třetího tisíciletí. Sekce pro mládež České Biskupské Konference. Praha 2000.

77.  Kiciński Andrzej. Katecheza Jana Pawła II na temat: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, czyli prezentacja Orędzia Ojca Świętego na Jubileusz Młodych 2000. „Katecheta” 2000 nr 3 s. 7-12.

78.  Kiciński Andrzej. Kościół – Jan Paweł II – młodzi. W: Służyć Bogu i Ojczyźnie. Red. S. Chodźko. Siedlce 2000 s. 137-142.

79.  Kiciński Andrzej. Ruchy w służbie Kościoła. W: Nowa Wiosna w Kościele. Red. M. Boruc. Siedlce 1999 s. 87-97.

80. Kiciński Andrzej. Jan Paweł II i młodzi. „Święto Młodych trwa bez końca” 1998 nr 2 s. 41-53; 1998 nr 3 s. 59-66; 1998 nr 4 s. 60-67; 1999 nr 5 s. 51-55.

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2019 09:33