Adam Zadroga
dr hab. Adam Zadroga prof. KUL
Prorektor
Profesor KUL - Katedra Teologii Moralnej Społecznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: adam.zadroga_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1706-9106