2022

Prace licencjackie
 • Nuda a sens życia w czasie pandemii COVID-19. Badania kwestionariuszem "Pandemia i myślenie o przyszłości".
 • Projektowanie zorientowane na użytkownika w ujęciu Donalda A. Normana
 • Niepewność epistemiczna a lęk przed przyszłością w czasie pandemii COVID-19. Badania kwestionariuszem "Pandemia i myślenie o przyszłości".
 • Kulturowe uwarunkowania rozumienia pojęć mentalistycznych. Badanie porównawcze psychologii potocznej Tatarów i Rosjan.
 • Myślenie o śmierci w czasie pandemii Covid-19. Badania kwestionariuszem "Pandemia i myślenie o przyszłości"
Prace magisterskie
 • Wpływ religijności na solidarność społeczną w okresie pandemii Covid 19. Badania kwestionariuszowe studentów lubelskich uczelni
 • Mikrobiom a emergencja funkcji kognitywnych człowieka
 • Emocje epistemiczne w nauczaniu online w okresie pandemii Covid-19. Badania jakościowe w grupie studentów.
 • Kulturowe różnice w rozumieniu pojęcia i funkcji wstydu. Badania porównawcze na wybranych tekstach kultury
 • Kognitywne aspekty stanu nudy w nauczaniu online w okresie pandemii COVID 19. Badania kwestionariuszowe studentów lubelskich uczelni.

2021

Prace licencjackie
 • Wpływ języka obcego na decyzje moralne na podstawie dylematów wagonikowych w języku polskim i rosyjskim

2020

Prace licencjackie
 • Różnice płciowe w poznaniu matematycznym w świetle metaanalizy Janet Hyde.
 • Metaanaliza badań z wykorzystaniem programu "Filozofia dla dzieci" w interwencji opartej na dialogu. Rozumienie emocji przez dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Badania rozwoju zdolności emocjonalnych u dzieci w wieku 5-6 lat z wykorzystaniem narzędzia TEC.
 • Wpływ układu immunologicznego na starzenie kognitywne.
 • Sketchnoting jako metoda usprawniania pamięci. Badanie uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.
 • Plastyczność dojrzałego mózgu w świetle wybranych badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metody fMRI.
 • Społeczne parametry ujęcia kategorii miłości bohatera literackiego (przypadek Wokulskiego). Kulturowe czytanie literatury.
 • Budowanie nawyków w oparciu o intencje implementacji. Analiza testu Stroopa.
 • Warstwa dźwiękowa komunikatu w reklamie radiowej. Analiza wybranych strategii tworzenia reklamy.