dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: zbigniew.wroblewski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4477-6903