Wojciech Staszewski
dr hab. Wojciech Staszewski
adiunkt - Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.staszewski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4139-3475