2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


20162015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Hasło encyklopedyczne


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany