dr hab. Wojciech Lewandowski
adiunkt - Katedra Etyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.lewandowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3649-4087