Wojciech Guz
dr hab. Wojciech Guz
adiunkt - Katedra Językoznawstwa Teoretycznego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.guz_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1473-0410