Witold Janocha

Kobiecość a niepełnosprawność
[Femininity and disability]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Redaktorzy: Katarzyna Zielińska-Król