Witold Janocha

Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych i ich rodzin na przykładzie regionu świętokrzyskiego
[ Social support of people with disabilities and their families on the example of the Świętokrzyskie region. ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich
Miejsce: Biała Podlaska