Witold Janocha

Osoby niepełnosprawne w Kościele - prezentacja badań własnych
[Disabled people in the Church - presentation of own research]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Postanowienie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce
Miejsce: Kielce