Witold Janocha

Grup robocza wspierająca programowanie programu regionalnego na lata 2021-2027 w ramach EF S+

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego