Witold Janocha

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych i jej uwarunkowania indywidualne i społeczne
[Professional activity of disabled people and its individual and social determinants]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Niepełnosprawność a dorosłość
Miejsce: Busko-Zdrój