Witold Janocha

Feminizacja ubóstwa i strategie radzenia sobie z biedą na przykładzie mieszkanek Lublina
[Feminization of Poverty and Poverty Coping Strategies on the Example of the Inhabitants of Lublin ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Współautorzy: Anna Olesińska
Rok wydania: 2019
Tom: 66
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 47-62
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/3773
DOI: 10.18290/rt.2019.66.1-3Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Janocha and Anna Olesińska",
title = "Feminizacja ubóstwa i strategie radzenia sobie z biedą na przykładzie mieszkanek Lublina",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2019",
number = "1",
pages = "47-62"
}

Cytowanie w formacie APA:
Janocha, W. and Anna Olesińska(2019). Feminizacja ubóstwa i strategie radzenia sobie z biedą na przykładzie mieszkanek Lublina. Roczniki Teologiczne, 1, 47-62.