Witold Janocha

Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
[Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: KUL Lublin