Witold Janocha

Ramowy Program Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2022
[Framework Program of Correctional and Educational Actions for Persons Using Domestic Violence for 2017-2022]

Usługi eksperckie w kraju

Nazwa jednostki: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego