Witold Janocha

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2022
[Voivodeship Program of Counteracting Domestic Violence for the years 2017 - 2022]

Usługi eksperckie w kraju

Nazwa jednostki: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego