Osmoprotekcyjne działanie ektoiny u metanotrofów wyizolowanych ze skał towarzyszących pokładom soli (Wieliczka)
[Osmoprotective effects of ectoine in methanotrophs ocuuring in the vicinity of salt deposits (Wieliczka) ]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN