Metody chromatograficzne w analizie aktywności metanotrofów i metanogenów

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie”
Współautorzy: Agnieszka Wywłoka Agnieszka Helon Anna Szafranek-Nakonieczna Anna Pytlak
Miejsce: Lublin