Technika HPLC w analizie rozdziału ektoiny i hydroksyektoiny
[HPLC technique in the analysis of ectoine and hydroxyectoine separation]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie”
Współautorzy: Aleksandra Aniołek Agnieszka Kuźniar Zofia Stępniewska
Miejsce: Lublin