Analiza skuteczności wybranych preparatów do bioremediacji zanieczyszczeń ropopochodnych i pestycydów

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015
Współautorzy: Paweł Tyczkaj Anna Pytlak
Miejsce: Lublin