Methanotrophic bacteria new perspective for mine

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: II Ogólnopolskie Warsztaty MIKROBIOT 2010 Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska
Miejsce: Łódź