Wpływ stresu temperaturowego na przeżywalność mikroorganizmów metanotroficznych

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych i Medycznych
Miejsce: Lublin