Optymalizacja systemu zarządzania wodami powierzchniowymi w Polsce na przykładzie studium przypadku w województwie lubelskim
[Optimalization of system surface water management in Poland with case studies from the province of Lublin as examples]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR

Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II